Én megköszönöm Horváth Zoltánnak, hogy ösztönösen, de kiváló érzékkel megfogalmazta nekünk ezt az üzenetet. És megköszönöm a tisztelt hallgatóságnak, hogy végighallgattak.

Pap Gábor

Művészettörténész, A Százak Tanácsának tagja

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Széchenyi István azt mondta, hogy az emberi élet olyan, mint egy könyv. Az ifjúság a bevezetés, ha az jól van megírva, akkor kiváló szerzőt remélhetünk. Kívánom mindannyiunknak azt, hogy itt Ócsán a fölnövekvő gyermekek kivétel nélkül mind felnőtt korukra váljanak kiváló szerzőkké és teljesítsék be szüleik és tanáraik legdédelgetettebb álmait és vágyait is. Köszönöm, hogy meghallgattak, az iskolához gratulálok! Sok erőt, jó egészséget kívánom mindannyiuknak! Isten éltesse Ócsa minden polgárát!

dr. Orbán Viktor

Miniszterelnök, Iskolaavató Beszéd

Az abonyi katolikus közösség régi álma vált valóra, amikor 2010. adventjén a közösségi házunkat felszentelhettük. A terveket a Triskell Kft. építésze Horváth Zoltán mérnök úr készítette. Mindenki megcsodálja a Házat, és nagy elismeréssel dicsérik a tervezőt és a kivitelező munkáját.

András atya

Abonyi Katolikus Plébános (2011)

Horváth Zoltán, Ócsa főépítésze a Triskell Kft. kilencfős stábjának tagja tervezőként rajta hagyta keze nyomának sajátos, felismerhető stílusjegyeit Magyarország és a Kárpát-medence jó néhány településének épületein, utcaképén. Évek óta formálja városunk, Dabas arculatát is, mégpedig úgy, hogy épületeinek vidékies, organikus formavilága szervesen illeszkedjen a klasszicista kúriák, az egykori paraszti-iparosi réteg által épített környezet és a nemzetiségi (sári szlovák) építészet motívumvilágához. A Kós Károly iskoláján nevelkedett építész-tervező híven képviseli az erdélyi építészóriás organikus és népi hagyományokra támaszkodó szellemiségét, mindezt úgy, hogy az Alföld jellegzetességeihez, múltjához és tradícióihoz igazítja ezt az örökséget. Az Átrium Idősek Otthonának impozáns épülete szervesen illeszkedik bele egy kisnemesi miliőbe, a neve is az udvarházak egyik jellegzetes részletét idézi, amely békebeli hangulatot áraszt, nyugalmat és oltalmat biztosít lakóinak. A sári Szlovák Udvar épületei, a tájház és a Rétesház egy a gyökereihez ragaszkodó, hagyományait tisztelő etnikum letűnt világát álmodja meg és alkotja újra. Ez az épületegyüttes a helyi hagyományőrzés és kultúraápolás legfontosabb színterévé vált a városrészben, amely teret ad a helyi közösség rendezvényeinek, a népszokások életben tartásának. A város épített környezetének megalkotásában és arculatának megőrzésében kifejtett magas szintű tevékenységéért maximálisan elégedett vagyok Horváth Zoltán kreatív hozzáállásával, pontos és szorgalmas munkavégzésével, és szívből ajánlom más településeknek is, hogy valóra váltsa értékteremtő törekvéseiket.

Kőszegi Zoltán

Dabas város polgármestere, országgyűlési képviselő (2003)

A Triskell Kft értékalapú közösség. Biztos vagyok benne, hogy a folyton változó gazdasági körülmények közepette ezért sikerült megélni a 20. születésnapot. Ezzel a stabilitással hitelesen képviselik azt a szellemiséget, amely a minőségi munka forrása minden korszakban, minden szakterületen. Emberöltőkön átívelő, generációkat összekapcsoló épületek létrehozásakor ez különösen fontos. Az iroda sajátos építészetének alapja a hagyományos elemek és anyagok újszerű szerkesztése, ötvözése, a kor igényei szerinti fejlesztése. Az így születő formavilágot modernnek, mainak és korszerűnek, de egyúttal mégis hagyományosan magyarnak érezhetjük. Épületeiken a kultúránk kettőssége, keleti és nyugati arca jól kirajzolódik. Egykori polgármesterként és most pedig állami vezetőként is Csurgó városának fejlődését és előrehaladását szívemen viselem. A csurgói kistérségi járó-beteg szakrendelő tervezését, megvalósulását végig kísérhettem. Nagy örömmel tölt el, hogy a megvalósult járóbetegszakrendelő esztétikai élményével és értékeivel is jól szolgálja a megújuló magyar egészségügyet és ezzel Csurgó és térsége polgárainak és közösségének nyújt korszerű szolgáltatást. Horváth Zoltán, a Triskell Kft építésze és munkatársai kiváló munkát végeztek. Az építés szándékának első pillanatától az épület örömteli birtokbavételéig terjedő – olykor nehézségeket is hordozó időszakában – én is és munkatársaim is mindig számíthattak rá. Köszönöm az emberfeletti munkáját, további sok sikert és jó munkát kívánok! Kívánom, hogy a kiadvány lapozása közben mindenkiben szülessen meg egy ötlet, melynek terveit a Triskell Kft. valósítja meg.

Szászfalvi László

Országgyűlési képviselő, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára (2009)

A Triskell Kft. alkotóműhelyéből több olyan építészeti
terv került ki, amely 1000 éves megyénk településeinek rangját, fényét emeli. Ezen épületek kapcsán nem csupán jó arányokról, szerves illeszkedésről, hiteles anyaghasználatról, maradandó értékteremtésről beszélhetünk, mert ezek az épületek jóval többet jelentenek egy település számára. Az építész épületet alkot, az épület közösséget teremt. Bátor, magabiztos, a jövőjében bizakodó, álmait vasakarattal megvalósító közösséget. Magyarország talpra állásához sok-sok ilyen közösségre van szükség. Nagyra értékelem azt a szolgálatot, amit a Triskell Kft munkatársai főépítészként ellátnak az apró falvaktól a nagy városokig. Horváth Zoltán Ócsa, Turi Attila Budakalász főépítésze, munkásságuk példaértékű.

dr. Szűcs Lajos

Országgyűlési képviselő, Pest Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke (2012)

Az 1990 őszén megalakult Triskell Kft. nevéhez több megvalósult emblematikus középület is kapcsolódik Magyarország településein, amelyek közül különösen büszkék vagyunk a Közép-magyarországi régió (Régió) területén megépült, impozáns oktatási-igazgatási és kulturális intézményekre, amelyek jelentősen hozzájárultak a Régiónk településeinek vonzóbb megjelenéséhez. Az első Nemzeti Fejlesztési Terv (2004-2006) és az Új Széchenyi Terv (2007-2013) időszakában többször találkoztunk a cég munkáival, majd a 2010-es évtől kezdődően, egy közös tervezési munka kapcsán, személyesen is megismerhettem Horváth Zoltán építészt, akinek kreatív és magas színvonalú tervezői munkáját, kooperációs készségét munkatársaim nevében is köszönöm! A tervezés során sokat vitatkoztunk, ötleteltünk és formáltuk a közös elképzeléseket, amely eredményeként időnként időben, és térben is „messze” jutottunk, azt azonban egy pillanatra se tévesztette szem elől, hogy a megálmodott beépítési javaslatnak az ott élők igényeit, jó közérzetét kell szolgálnia, és valamilyen forrásból meg kell épülnie, hiszen „… minden terv annyit ér, amennyit megvalósítanak belőle.” A Triskell Kft. indulása és fejlődése jó példája lehet a Régió 2007-2013-as Stratégiai Tervében megfogalmazott „Kreatív gazdaság” fejlődésének is, hiszen egy olyan szakmai műhely jött létre az elmúlt 20 évben, amely nyitottan és világos fejjel gondolkodó szakemberekkel képviseli a minőséget és az igényességet a Régió építészetében.

dr. Gordos Tamás

Programiroda vezető, Pro Régió Közép- Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonpofit Közhasznú Kft. (2011)

A Triskell Kft. alkotásaira akkor hívták fel a figyelmünket, amikor új városházánk megvalósításához kerestünk, céljainkat megértő és elfogadó csapatot. A gyors és kreatív csapat Horváth Zoltán vezető tervezővel nem csak megértette vágyainkat, hanem azt maradéktalanul meg is jelenítette az elénk tárt terveiben. Ezen felelős építészeti magatartás maximális gondosságot, körültekintést követel meg, de ugyanakkor nyitottságot is. A feladatot a maga összetettségében és összefüggéseivel együtt tudták a közös munkánk során kezelni. Munkatársaik nyitottak az alternatív szerkezetek és anyagok, a környezettudatos megoldások és a modern technológiák felé. Remélem, épületeik mind nagyobb számban lesznek épített környezetünk részei.

Bóna Zoltán

Dunavarsány Város polgármestere, Országgyűlési képviselő (2014)